Onderzoek De Veerwiel

Het bestuur heeft in overleg met het Wellant College uit Gorkum, afddeling Sportvisacademie Nederland een onderzoek laten doen naar de gesteldheid van ons water op de Veerwiel.
Zowel visstand, begroeiing als bodemgesteldheid is onderzocht. Een uitgebreide rapportage kunt u downloaden.