Grote Vispas

Vispas

Met de Vispas kun je vissen in alle wateren die in de bijbehorende Lijsten van Viswateren zijn ingebracht. Let op: de Vispas is geldig tot en met 31 december van het lopende jaar.

Gemiddeld kost een Vispas tussen de 25 en 45 euro. Wanneer je lid wordt van een hengelsportvereniging ontvang je de Vispas. Die is geldig t/m 31 december van het lopende jaar. De kosten van een Vispas zijn opgebouwd uit een landelijke afdracht aan Sportvisserij Nederland, een federatieve afdracht voor de regionale belangenbehartiging en de contributie van de vereniging zelf.

Word je ook nog lid van een andere hengelsportvereniging dan betaal je de afdrachten niet nog eens maar alleen de kosten voor de aanmaak van de Extra Vispas (3,50) en het lidmaatschapsgeld van die vereniging.

Vanaf de Vispas 2019 ontvang je geen Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren meer aangezien de Visplanner in combinatie met de Vispas ook een rechtsgeldige toestemming is.
Met je mobiele telefoon kun je zo bij een controle aantonen dat je ergens mag vissen. Bovendien geeft de Visplanner op kaart veel duidelijker aan waar je mag vissen en is deze altijd actueel. Ten slotte is de digitale lijst milieuvriendelijker en kostenbesparend. Voor degenen die  toch nog een papieren versie van de viswaterlijst wensen te ontvangen bestaat de mogelijkheid deze aan te vragen via de site van Sportvisserij Nederland.