Archiefcommissie

Sinds een aantal jaren functioneert er binnen onze vereniging een archiefcommissie. Rond 2012 kwamen we tot de conclusie dat er een enorme hoeveel correspondentie, krantenartikelen, foto's contracten enz. aanwezig waren die door de opeenstapeling niet meer toegankelijk waren. Oud bestuursleden droegen hun persoonlijk archief over en dat werd dan maar opgeborgen. Naast de hoeveelheid ruimte die dit in beslag nam waren er ook veel dubbele stukken aanwezig.
Een aantal leden die kennis hadden van archivering en de vereniging heeft zich toen aangeboden om "ordening" te brengen in deze chaos.
Na een aantal jaren is er nu een georganiseerd archief aanwezig waarin makkelijk zaken zijn op te zoeken.

Mocht u zelf nog in het bezit zijn van stukken of b.v. foto's dan kunt u die altijd inleveren bij Jan Bruins.

Archiefcommissie bestaat uit:
Jan Bruins         06-27092374  emailadres:  Bruinshj@ziggo.nl
Arjan Bogerd     06-13629910  emailadres:  jen.bogerd1@planet.nl
Kees Kool          06-17777848  emailadres:  kool011@kpnmail.nl