Beheercommissie clubgebouw

                                       Clubgebouw  

     :

       Prins Bernardstraat 4 
       4141 CW te Leerdam 
       Telefoon: 0345-618269 

       Beheer clubgebouw: 
       D. Groenenberg
       Azaleastraat 60
       4142 ZT Leerdam

       Telefoon: 06-36096697  of 0345-619428
       E-mail: luciagroenenberg@hotmail.com


Voor het onderhoud van het clubgebouw is de beheerscommissie Clubgebouw verantwoordelijk.
In overleg met de beheerder, die tevens voorzitter is van deze commissie, wordt jaarlijks onderhoud gepland en vaak ook door hen uitgevoerd. Voor de in stand houding van het clubgebouw zijn zij een belangrijke schakel.

De commissie bestaat uit:

Vz.  D.Groenenberg              
Lid   L.Groenenberg             
Lid  M.Groenenberg              
Lid  J.Woelke                       Van llnks naar rechts::Martin Groenenberg, Loes Groenenberg, Joop Woelke en Dirk Groenenberg.