Gemeentewateren

Gemeentewateren:

Alle wateren binnen de bebouwde kom van Leerdam.
Deze wateren zijn ook in de gezamenlijke lijst van Nederlandse viswateren opgenomen.
Alle bepalingen zoals vermeld in de gezamenlijke lijst van Nederlandse viswateren zijn van toepassing.

Nachtvissen is verboden.