Viscommissie

De viscommissie organiseert jaarlijks een aantal viswedstrijden voor recreanten. Ieder jaar wordt er een rooster opgesteld en alle leden kunnen aan deze wedstrijden deelnemen.
Op deze website en in het clubblad worden de data waarop deze wedstrijden worden gehouden bekendgemaakt.
De Viscommissie bestaat uit:

Voorzitter   Cees Sprado
Lid              Piet Landegge
Lid              Tonny van Holten.