Viscommissie

De Viscommissie organiseert jaarlijks een aantal viswedstrijden voor recreanten. Ieder jaar wordt er een rooster opgesteld en alle leden kunnen aan deze wedstrijden deelnemen.
Op deze website en in het clubblad worden de data waarop deze wedstrijden worden gehouden bekendgemaakt.
De Viscommissie bestaat uit:

Voorzitter   Cees Sprado       06-22726344
Lid              Piet Landegge    06-10518504
Lid              Joop Woelke       06-11437981