Haven


Haven LHV De Snoek


De Snoek is in het bezit van een eigen botenhaven welke beheerd wordt door een aantal leden die in de havencommissie zitten. Alle leden van De Snoek hebben toegang tot de haven als deze opengesteld is.
Leden die een visboot hebben zijn in het bezit van een sleutel en kunnen altijd op de haven terecht.


Voor informatie kunt u terecht bij onze havenmedewerkers op zaterdag tussen 09.00-12.00 uur.
Deze zijn ook per e-mail bereikbaar:  lhvdesnoekhaven@gmail.com

Voor overige zaken kunt u mailen naar onze havenmeester Cees Sprado:  csprado@chello.nl

telefoon 06-22726344