Incassoformulier

Foutmelding 
 
Met het invullen van dit formulier geeft u toestemming aan de LHV De Snoek om jaarlijks het verschuldigde contributiebedrag af te schrijven van uw bankrekening.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze binnen 58 dagen laten terugboeken.
Neem hiervoor binnen deze periode contact io met uw bank
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Lidmaatschapsnummer (zie Vispas)
IBAN
E-mail