Ledenadministratie

De ledenadministratie wordt verzorgd door Ton van Kooten.
Zijn adres luidt 

A.J. van Kooten
Lisdoddelaan 23
4143 VG  Leerdam

Telefoonnummer: 0345-610837. Mobiel: 06-40127050
E-mailadres: tonrenate@planet.nlWij verzoeken u alle mutaties ( liefst schriftelijk of per e-mail) aan hem door te geven.
Zie ook de formulieren op de website!