Opzegging lidmaatschap

Foutmelding 
 
Achternaam
Voorletters
Tussenvoegsel
Adres
Postcode
Woonplaats
Lidmaatschapsnummer (zie uw Vispas)
Reden van opzegging
E-mail
Wij maken u erop attent dat uw opzegging voor 1-10-2022 had moeten plaatsvinden.
Wij zullen dus uw afmelding verwerken in de administratie met ingang van 1-1-2023
Uw contributienota over 2023 dient u, voor zover nog niet betaald, op de gebruikelijke wijze te voldoen.
Donateur worden? (ja/nee)