Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Adressenlijst

Binnen onze vereniging zijn een aantal commissie's actief die de verschillende activiteiten ondersteunen en met een grote mate van zelfstandigheid deze activiteiten kunnen uitvoeren. Onderstaand vindt u een overzicht en de leden die in de commissie zitting hebben.

Archiefcommissie
Jaap Kolijn
06-51979453 Vz snoekleerdam@usa.net
Jan Bruins 06-27092374 lid H.J.Bruins@hetnet.nl
 Kees Kool
06-17777848  lid  Kool011@kpnmail.nl
Beheercommissie Clubgebouw
Dirk Groenenberg
06-36096697 Vz. Luciagroenenberg@hotmail.com
Loes Groenenberg 0345-619428 lid Luciagroenenberg@hotmail.com
Martin Groenenberg 0345-505938 lid
Joop Woelke 0345-617428 lid
Havencommissie lhvdesnoekhaven@gmail.com
Leon Keurntjes
06-40532215 Havenmeester Leonkeurntjes@icloud.com
Tonny van Holten
06-14461974 lid
René van de Berg
06-37439977
lid
Ursus de Boer
06-20555466 lid
Jeugdcommissie
Ron Bink
06-14877480
Voorzitter Jeugdcommissiedesnoek@outlook.com
G. Boom
06-55355480lid
N. Bogerd
06-13223617
lid(administratie) 
 S. Schuiling
06-40729964lid
Kascontrolecommissie
Dirk Groenenberg
06-30696697 lid
Anthonie Huigen

lid

Arjan Bogerd
 reservelid
Milieucommissie
Peter van der Linden 0345-616172 Voorzitter P.B.vanderlinden@freeler.nl
Jaap Kolijn
06-51979453 lid snoekleerdam@usa.net
Technische Commissie
Piet Landegge
06-10518504  Voorzitter
Dirk Groenenberg
06-36096697  lid
Tonny van Holten
06-14461974  lid
 Leon Keurntjes
06-40532215  lid  Leonkeurntjes@icloud.com
Joop Woelke
0345-617428  lid
Wedstrijdcommissie
Kees Kool
06-17777848 Kool011@kpnmail.nl
Viscommissie 
Kees Sprado
06-22726344 Voorzitter csprado@chello.nl
Piet Landegge
06-10518504
lid plandegge@a-hak.nl
Joop Woelke
0345-617428 lid j.woelke@upcmail.nl
Viswaterbeheercommissie (VBC)
Kees Kool
06-17777848
Voorzitter
Kool011@kpnmail.nl
Peter van der Linden
0345-616172 lid p.b.vanderlinden@freeler.nl
 J. de Bruijn
Botenverhuur
René van de Berg
06-37439977

Clubblad
Jan Bruins/Jaap Kolijn
06-27092374 H.J.Bruins@hetnet.nl