Adressenlijst

Binnen onze vereniging zijn een aantal commissie's actief die de verschillende activiteiten ondersteunen en met een grote mate van zelfstandigheid deze activiteiten kunnen uitvoeren. Onderstaand vindt u een overzicht en de leden die in de commissie zitting hebben.

Archiefcommissie
Jaap Kolijn
078-6136751 Vz snoekleerdam@usa.net
Jan Bruins 0345-631156 lid H.J.Bruins@hetnet.nl
 Kees Kool
 0345-505522  lid  Kool011@kpnmail.nl
Beheercommissie Clubgebouw
Dirk Groenenberg
0345-619428 Vz. Luciagroenenberg@hotmail.com
Loes Groenenberg 0345-619428 lid Luciagroenenberg@hotmail.com
Martin Groenenberg 0345-505938 lid
Joop Woelke 0345-617428 lid
Havencommissie lhvdesnoekhaven@gmail.com
L. Keurntjes
06-40532215 Havenmeester Leonkeurntjes@icloud.com
Tonny van Holten
06-14461974 lid
Henri  Zwijnenburg
06-12187714 lid
Ursus de Boer
06-20555466 lid
Jeugdcommissie
Kerst Sjouken
0345-617156
Voorzitter
Ron Bink
06-14877480
lid
Mark van Wijk
06-50212206
lid
G. Boom


Kascontrolecommissie
Dirk Groenenberg
06-30696697 lid
Kerst Sjouken
0345-617156
lid
 A. Huigen
 reservelid
Milieucommissie
Peter van der Linden 0345-616172 Voorzitter P.B.vanderlinden@freeler.nl
Jaap Kolijn
078-6136751 lid snoekleerdam@usa.net
Technische Commissie
Piet Landegge
 Voorzitter
Dirk Groenenberg
 0345-619428  lid
Tonny van Holten
 0345-610250  lid
Joop Woelke
 0345-617428  lid
Wedstrijdcommissie
Kees Kool
0345-505522 Kool011@kpnmail.nl
Viscommissie 
Kees Sprado
0345-619567 Voorzitter csprado@chello.nl
Piet Landegge
06-10518504
lid plandegge@a-hak.nl
Joop Woelke
0345-617428 lid j.woelke@upcmail.nl
Viswaterbeheercommissie (VBC)
Kees Kool
0345-505522
Voorzitter
Kool011@kpnmail.nl
Ron Bink
06-14877480
lid
Peter van der Linden
0345-616172 lid p.b.vanderlinden@freeler.nl
Botenverhuur
Dirk Groenenberg
06-36096697
Clubblad
Jan Bruins/Jaap Kolijn
06-27092374 H.J.Bruins@hetnet.nl