Adressenlijst

Binnen onze vereniging zijn een aantal commissies actief die de verschillende activiteiten ondersteunen en met een grote mate van zelfstandigheid deze activiteiten kunnen uitvoeren. Onderstaand vindt u een overzicht en de leden die in de commissie zitting hebben.

Archiefcommissie
Jan Bruins 06-27092374
 lid
 Kees Kool
06-17777848  lid Kool011@kpnmail.nl
 Arjan Bogerd
06-13629910  lid Jen.Bogerd1@planet.nl
Beheercommissie Clubgebouw
Dirk Groenenberg
06-36096697 Vz. Luciagroenenberg@hotmail.com
Loes Groenenberg 0345-619428 lid Luciagroenenberg@hotmail.com
Martin Groenenberg 0345-505938 lid
Joop Woelke 06-11437981 lid
Havencommissie lhvdesnoekhaven@gmail.com
Cees Sprado
06-22726344
Havenmeester
csprado@chello.nl
René van de Berg
06-37439977
lid
Jan Groen
06-22467019
lid
Duurt Strijker
06-15237732
lid
Jeugdcommissie
Kees Elvers
06-10198248
Voorzitter
jeugdlhvdesnoek1931@hotmail.com
Kerst Sjouken
06-23861598
lid 
Jelle Zwijnenburg
06-22105231lid
Kascontrolecommissie 2022
Kerst Sjouken
06-23861598
 voorzitter

Ton van Kooten
06-40127050  lid tonenrenate@planet.nl
Dirk Groenenberg
06-36096697
 reservelid
Milieucommissie
Peter van der Linden 0345-616172 Voorzitter P.B.vanderlinden@freeler.nl
Vacature

Wedstrijdcommissie
Kees Kool
06-17777848 Kool011@kpnmail.nl
Viscommissie 
Cees Sprado
06-22726344 Voorzitter csprado@chello.nl
Piet Landegge
06-10518504
lid plandegge@a-hak.nl
Joop Woelke
06-11437981lid j.woelke@upcmail.nl
Viswaterbeheercommissie (VBC)
Kees Kool
06-17777848
Voorzitter
Kool011@kpnmail.nl
Peter van der Linden
0345-616172 lid p.b.vanderlinden@freeler.nl
 J. de Bruijn
06-30405532 lid
Botenverhuur
René van de Berg
06-37439977

Clubblad
Jan Bruins
06-27092374
 Arjan Bogerd
06-13629910