Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap van LHV De Snoek

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom het lidmaatschap wordt opgezegd: langdurige ziekte, niet meer vissen, leeftijd enz. Hoewel we het altijd jammer vinden als men het lidmaatschap opzegt, kunnen we in bovengenoemde gevallen daarvoor alle begrip opbrengen. Wel is uw opzegging aan een datum gebonden.
In de begeleidende brief van Sportvisserij Nederland die u bij de Vispas ontvangt, staat dat wanneer u niet opzegt
vóór 1 oktober het lidmaatschap automatisch weer voor een jaar verlengd wordt. Dit houdt mede verband met de verwerking van de gegevens voor het nieuwe jaar en de daarbij behorende aanmaak van de Vispas.
Dit betekent dat wanneer u na deze datum aangeeft uw lidmaatschap te willen beëindigen, u voor het komende jaar nog verplicht bent uw nota te voldoen. Uiteraard kunt u dan ook nog vissen. In de administratie zal dan deze opzegging worden verwerkt per ingaande van het daarop volgende jaar. Deze opzegging moet altijd schriftelijk of per e-mail gebeuren bij de ledenadministrateur in verband met de administratieve verwerking (kan ook via de website).
In geval van overlijden willen we dit graag via een nabestaande vernemen, om te voorkomen dat post e.d. na het overlijden toch nog wordt verzonden.
Uiterste opzegdatum is dus 1 oktober!