Commissie Viswaterbeheer

De commissie Viswaterbeheer draagt onder meer zorg voor het in kaart brengen van het viswater binnen de vereniging en voert periodiek overleg met de betrokken overheidsinstanties.
Met name de kwaliteit van het viswater binnen de Gemeente Leerdam en de mogelijkheden om in het viswater te kunnen vissen staan hoog op de agenda. Op dit moment vindt overleg met de Gemeente Leerdam plaats over het viswater in de gemeente Leerdam en de (on)mogelijkheden om b.v. via het uitzetten van graskarpers de plantengroei in de viswateren onder controle te krijgen.
Ook vormt de herinrichting ven het Veerwiel een belangrijk onderdeel van de activiteiten.
De commissie Viswaterbeheer bestaat uit:

Vz. Kees Kool                                06-17777848 
Lid  Peter van der Linden               0345-616172
Lid  Jeroen de Bruijn                      06-30405532