Algemene Voorjaarsledenvergadering

terug naar overzicht

Maandag, 30 april 2018 (19:30)

Clubgebouw aan de Prins Bernhardstraat 4

De voorjaarsledenvergadering  vindt plaats in de grote zaal van ons clubgebouw.
Agendapunten kunt u  tot drie dagen van te voren indienen bij de secretaris.
Dit kan telefonisch of via de mail. ( zie verder clubblad of website voor contactgegevens.