Automatische incasso

Wanneer u lid wordt van De Snoek kunt u aangeven of u er in toestemt de jaarlijkse kosten automatisch te laten afschrijven. Dit bespaart veel tijd bij de administratieve verwerking in de ledenadministratie.
Het is altijd mogelijk om het geïncasseerde bedrag binnen 53 dagen te storneren. U loopt dus geen enkel risico.
De incasso vindt begin november plaats zodat u tijdig in het bezit kunt komen van uw Vispas.
En altijd meegenomen: De incassokosten van € 3,00 worden dan niet in rekening gebracht.
Geeft u dus bij aanmelding als lid duidelijk aan of u wel of niet in een automatische  incasso toestemt.