Lijst Viswater op papier

terug naar overzicht

Woensdag, 28 maart 2018

Formulier op website beschikbaar

Lijst van Viswateren op papier of via de APP?

Vanaf 2019 wordt de lijst met Viswateren niet meer automatisch op papier verstrekt.
Hiervoor in de plaats is de Visapp ontwikkeld. Deze, door Sportvisserij Nederland verstrekte APP, vertoont echter gebreken. Zo zijn de Veerwiel en de Munnikenwiel (nog) niet (volledig) opgenomen in deze APP. Zorg dus daarom dat u altijd uw verenigingsvergunning met uw Vispas bij u heeft. Daarmee kunt u aantonen dat u op beide wateren mag vissen als lid van de LHV De Snoek. Heeft u geen geldige papieren beschikbaar dan riskeert u een forse boete. 

De nieuwe lijst van Viswateren 2019-2021 wordt in 2019 alleen nog maar op papier verstrekt aan die leden die dit bij Sportvisserij Nederland hebben aangegeven. Indien u de Lijst van Viswateren op papier wilt ontvangen dient u dit vóór 1 oktober kenbaar te maken bij Sportvisserij Nederland. Dit kunt u doen via de website van Sportvisserij Nederland of onze website.

Op onze website treft u onder "formulieren" een nieuw formulier aan: "Lijst viswater op papier".
Dit formulier kunt u invullen en verzenden naar onze ledenadministrateur Ton van Kooten.
Deze maakt op grond van dit formulier een aanpassing in onze  ledenadministratie. 
Het bekende "dikke boekje" , de lijst van Viswateren, ontvangt u dan bij uw Vispas 2019. De aanvullingen die jaarlijks verschijnen worden u eveneens bij de verstrekking van de Vispas uitgereikt.