Nieuws

 Ton Carree Erelid LHV De Snoek

Leerdam. Tijdens de maandagavond 22 april jl. gehouden Algemene Ledenvergadering van de Leerdamse Hengelaarsvereniging De Snoek is de heer A.J. (Ton) Carree op voorstel van het bestuur door de leden unaniem/met grote meerderheid van stemmen* benoemd tot Erelid. Daarnaast hebben de leden onder meer gestemd over een aantal wijzigingen in de bestuurssamenstelling van de grootste sportvereniging van Leerdam.

De nu 86-jarige Ton Carree is – vanwege zijn grote inzet voor de vereniging – 15 jaar geleden benoemd tot Lid van Verdienste. Ondanks zijn gevorderde leeftijd is hij daarna niet op zijn lauweren gaan rusten. Hij is zich blijven inzetten als lid van de Beheers- en onderhoudcommissie van het clubgebouw van De Snoek, waarbij ook de controle van het dak en de dakgoten nooit een probleem opleverde. Inmiddels heeft het bestuur hem verzocht om met het oog op zijn leeftijd zulke halsbrekende toeren niet meer uit te halen. Naast zijn werkzaamheden in de Beheerscommissie is Ton Carree ook altijd beschikbaar als klankbord voor de bestuursleden en is hij nog steeds – met grote regelmaat – actief als sportvisser.
In aanwezigheid van zijn partner is Ton Carree maandag door voorzitter Peter van der Linden in het zonnetje gezet en gehuldigd als Erelid. Voor zijn partner was er een fraaie bos bloemen.

De ledenvergadering van De Snoek heeft verder gestemd over een aantal wijzigingen in het bestuur. De heer Otto Buitendijk is teruggetreden als secretaris. Waarnemend voorzitter Peter van der Linden is door de vergadering benoemd als Voorzitter. Penningmeester Jan Bruins is in zijn functie herkozen en Jaap Kolijn komt het bestuur versterken.  Jan Bruins zal eveneens in samenwerking met de overige bestuursleden de functie van Secretaris waarnemen.

Jaarstukken
De ledenvergadering heeft ingestemd met de jaarstukken over 2012 en de heer D.J. Boer is gekozen als nieuw lid van de Kascommissie. Verder heeft voorzitter Peter van der Linden de leden geïnformeerd over de voortgang in de besprekingen met de Gemeente Leerdam over de verlenging van de huurcontracten voor het eiland voor de Zuidwal en de steigers.
Bestuur en leden hebben ook van gedachten gewisseld over de toekomst van het clubblad en over een – in samenwerking met de Gemeente Leerdam – vervolg geven aan het Kort Visserijkundig Onderzoek dat vorig najaar in de binnenwateren van Leerdam heeft plaatsgevonden

Uitreiking certificaten

Uitreiking certificaten

publicatiedatum: Dinsdag, 8 mei 2018

Lees verder

Hoe activeer ik 'Mijn Sportvisserij"?

Hoe activeer ik 'Mijn Sportvisserij"?

publicatiedatum: Maandag, 30 april 2018

Diapresentatie beschikbaar.

Lees verder

Lijst Viswater op papier

Lijst Viswater op papier

publicatiedatum: Woensdag, 28 maart 2018

Formulier op website beschikbaar

Lees verder

Jubilarissenavond 2018

Jubilarissenavond 2018

publicatiedatum: Vrijdag, 16 maart 2018

Jubilarissenavond 2018 : een weerzien en sterke verhalen!

Lees verder

Wintercompetitie 2018

Wintercompetitie 2018

publicatiedatum: Donderdag, 22 februari 2018

Tijdens de wintercompetitie 2018 zijn een paar prachtige snoeken gevangen.

Lees verder

UITERSTE DATUM OPZEGGING LIDMAATSCHAP

UITERSTE DATUM OPZEGGING LIDMAATSCHAP

publicatiedatum: Dinsdag, 3 oktober 2017

Uiterste datum opzegging van het lidmaatschap

Lees verder

Kees Kool: Vismeester

Kees Kool: Vismeester

publicatiedatum: Vrijdag, 16 juni 2017

Kees Kool behaalt certificaat als Vismeester

Lees verder

Jeugddag 2017 groot succes

Jeugddag 2017 groot succes

publicatiedatum: Woensdag, 7 juni 2017

Afgelopen zaterdag is de jeugddag 2017 gehouden....

Lees verder

Peter van der Linden benoemd tot Lid van Verdienste

Peter van der Linden benoemd tot Lid van Verdienste

publicatiedatum: Donderdag, 11 mei 2017

Tijdens de woensdagavond 10 mei gehouden is Peter van der Linden benoemd tot Lid van Verdienste.

Lees verder

Vervanging beschoeiing Zuidwal goedgekeurd.

Vervanging beschoeiing Zuidwal goedgekeurd.

publicatiedatum: Woensdag, 8 maart 2017

Vandaag, 8 maart 2017, ontvingen wij het bericht dat de vervanging van de beschoeiing aan de Zuidwal door het College en de gemeenteraad is goedgekeurd.

Lees verder