OPZEGGEN LIDMAATSCHAP

terug naar overzicht

Woensdag, 19 september 2018

Wanneer u het lidmaatschap van de vereniging wilt opzeggen moet dit gebeuren voor 1 oktober 2019

Datum opzeggen lidmaatschap. 

Ieder jaar wordt onze ledenadministrateur na het versturen van de contributienota gebeld door leden die hun lidmaatschap willen beëindigen. Wanneer u het lidmaatschap van onze vereniging (onverhoopt) wilt beëindigen dan moet u dit vóór 1 oktober aangeven bij onze ledenadministrateur, Ton van Kooten. Telefoon 0345-610837. 
In oktober worden de nieuwe Vispassen aangemaakt en bent u de contributie over het nieuwe jaar verschuldigd. Opzeggingen kunnen dan pas worden verwerkt per het jaar daarop..
Houdt u daarmee rekening. Het voorkomt veel extra tijd van onze vrijwilligers en teleurstelling aan uw kant.
Op deze website treft u onder de knop "formulieren" een opzegformulier aan. 
U kunt ook een mail sturen naar:  tonrenate@planet.nl